<<
Audi Deerlijk

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT FACEBOOKACTIE AUDI STOCK FESTIVAL - WIN EEN WEEKEND NAAR KEUZE MET EEN AUDI CABRIO

Op de Facebook pagina van Garage Veys loopt momenteel een campagne waar u een weekend naar keuze kan winnen met een Audi Cabrio.

Het wedstrijdreglement

 1. Organisator: Garage Veys, Ter Donkt 31, 8540 Deerlijk
 2. Periode: de campagne vindt plaats van maandag 27 mei tot en met maandag 17 juni 2019.
 3. Spelregels:
  In deze actie moet u zowel de Facebook-pagina van Garage Veys liken, als de gewenste actie uitvoeren zoals gecommuniceerd op de Garage Veys Facebook pagina.
  Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon geaccepteerd.
  De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
  Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet. Elke persoon die reeds een Facebookaccount heeft of die een Facebookaccount wil aanmaken, kan deelnemen via de officiële Facebookpagina van “Garage Veys”: https://www.facebook.com/garageveys
 4. Winnaars: De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook op dinsdag 18 juni 2019. Door deelname verleent de winnaar zijn/haar toestemming aan Garage Veys om zijn/haar naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.
 5. Prijs: De prijs is een weekend naar keuze met een Audi Cabrio. Het ophalen en terugbrengen van de wagen gebeurt steeds in onderling overleg met Garage Veys. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs, dient de winnaar over een geldig identiteitsbewijs en rijbewijs te beschikken.
 6. Disclaimer: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 7. Aansprakelijkheid:
  De Organisator, Garage Veys, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd.
  Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen die vermeld worden in de FACEBOOK Gebruikersovereenkomst, evenals de beslissingen die Garage Veys kan nemen.
 8. Fraude: In  geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Garage Veys zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 9. Privacy: Garage Veys zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de winnaars zullen niet aan derden worden doorgegeven.
 10. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

Openingsuren

  • maandag
   8:30 12:00
   13:30 18:30
  • dinsdag
   8:30 12:00
   13:30 18:30
  • woensdag
   8:30 12:00
   13:30 18:30
  • donderdag
   8:30 12:00
   13:30 18:30
  • vrijdag
   8:30 12:00
   13:30 18:30
  • zaterdag
   9:00 12:00
   14:00 17:00
  • zondag
  • maandag
   7:30 12:00
   13:00 18:00
  • dinsdag
   7:30 12:00
   13:00 18:00
  • woensdag
   7:30 12:00
   13:00 18:00
  • donderdag
   7:30 12:00
   13:00 18:00
  • vrijdag
   7:30 12:00
   13:00 18:00
  • zaterdag
  • zondag
Audi Deerlijk Momenteel zijn we gesloten
Bekijk onze openingsuren